Elevene får delta i varierte aktiviteter som: Snekring, dyrking av urter, grønnsaker og blomster i Brattenhagen (fra jord til bord),designe egne retter med bruk av det de har produsert sjøl, matlaging i gapahuken eller på bålet, ATV-kjøring, vinteraktiviteter, samarbeid og team oppgaver, orientering, friluftsturer med temaer, frisbeegolf, design og redesign, skyting med pil og bue og luftgevær og bruke gamle tradisjoner som bruk av sauull

Aktivitetene går inn i elevens opplæringsplan.

Tilbudet forankres i læreplanens overordnet del hvor vi ønsker å legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.

Tilbudet vil også forankres i lærerplanene naturfag, norsk, kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk og matematikk. Med fokus på praktisk læring og tverrfaglighet.

Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar.

Opptakskrav: 

For å få plass på Bratten læringsarena må skolen i samråd med foresatte søke på det tilbudet som er ønskelig. 

Skolen er ansvarlig for søknadsprosessen. Ta kontakt med din respektive skole for å få mer informasjon og hvilke kriterier som foreligger.