Handlingsplanen har to formål:

1. Å være Bodø kommunes retningsgivende strategiplan for en felles forståelse av det brede folkehelsearbeidet i organisasjonen.

2.  Å inspirere hele Bodø-samfunnet i utviklingen av et varmt, inkluderende, og helsefremmende samfunn for alle.

Handlingsplanen inneholder en egen tiltaksdel som skal rulleres årlig i perioden.

Handlingsplanen foreligger i to versjoner, med og uten de to vedleggene; 1) Forslag på tiltak fra medvirkningsprosesser, og 2) Innspill på forankring av folkehelsetiltak.                                 

Planen og alle lenker kan lastes ned i menyen til høyre.

Handlingsplan

  (Trykk på bildet for å lese handlingsplanen)