All undervisning følger den til enhver tid gjeldende læreplan for grunnskolen. For Bodø-skolene samarbeider vi med kommunens transportordning gjennom Bratten aktivitetspark.

Alle elever har i flg Opplæringsloven krav på ett leirskoleopphold på minimum tre overnattinger i løpet av grunnskoletiden. I praksis er det først og fremst 7. klassetrinn som drar på leirskole, men mindre skoler sender ofte flere klassetrinn sammen. All naturskole for Bodø-skolene er gratis. Leirskolevirksomheten er statsfinansiert, og dekkes av øremerkede og generelle tilskudd til kommunene

Sjunkhatten leirskole ligger i Vatnlia ved Vatnvatnet omlag 1,4 km fra Sjunkhatten nasjonalpark, og 22 km øst for Bodø by. Naturområdet er spennende og variert, med høye fjell, og elver, vatn, myrer og skog.

Sjunkhatten leirskole er ei kommunal skole. Gjennom Bodø Naturskole har Bodø kommune hele driftsanvaret for leirskolevirksomheten.