Bodø kartportal er kommunens publikumskart og oppdateres daglig. Dette er databaser som danner grunnlag for et elektronisk, geogragfisk informasjonssystem i hele kommunen.