Barnevernvakta kontaktes når akutt fare for et barn, på grunn av manglende omsorg, vold eller overgrep. Familien eller barnet selv kan også ta kontakt i slike situasjoner.

Barnevernvakta har alltid konsulenter som er parat til å rykke ut og hjelpe. Når det er aktuelt har vi også et tett samarbeide med politi og helsevesen.

Barnevernvakta i Bodø har ansvar for Bodø, Steigen Værøy, Røst kommune.