Vedtekter til private barnehager finner du på barnehagens hjemmeside.