Får du tilsagn om kommunalt tilskudd må du i tillegg søke om godkjenning av barnehagen etter barnehageloven § 6.