Barnehagemyndigheten i kommunen skal føre tilsyn med alle kommunale og private barnehager, jf. barnehageloven § 53. Kommunen kan pålegge barnehagen å rette opp uforsvarlige eller ulovlige forhold. Målet er å sikre at barnehagene følger lover og forskrifter, og at barna får et tilbud med god kvalitet. Barnehageeier er ansvarlig for å oppfylle kravene i regelverket.

Tilsyn kan gjennomføres både skriftlig og stedlig. Det er kommunaldirektøren for Oppvekst- og kulturavdelingen som har kommunens tilsynsmyndighet overfor barnehagene.