Har du planer om å etablere privat barnehage eller utvide eksisterende barnehage? Før du setter i gang, må kommunen avklare om barnehagen kvalifiserer for offentlig finansiering. Du må søke om å motta kommunalt tilskudd.

Saksbehandling

Saker om tilskudd til ikke-kommunale barnehager blir lagt frem til politisk behandling ved behov. Søknader om tilskudd for byområder med overdekning prioriteres i utgangspunktet ikke. Søknader blir vurdert fortløpende. Du vil i første omgang få en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du får tilsagn om kommunalt tilskudd, er det flere forutsetninger som må være oppfylt for at tilskuddet blir endelig innvilget.

Kriterier for vurdering av søknader

For å kunne gjøre en individuell vurdering av hver enkelt søknad, er det i Bodø kommune vedtatt noen kriterier for hva som skal vurderes.

Følgende kriterier vurderes ved søknad om tilskudd til nye barnehageplasser:

  • Kommunens totale kapasitet av barnehageplasser
  • Kapasitet i den enkelte bydel
  • Befolkningsutvikling
  • Tilstrebe balansen mellom kommunale og ikke-kommunale barnehageplasser og opprettholde både kommunale og ikke-kommunale barnehager i alle bydeler
  • Bevare mangfold av små og store barnehager
  • Helhetlige barnehagefaglige vurderinger
  • Andre særlige forhold

Klageadgang

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.