Barnehagemyndigheten avgjør søknad om godkjenning av barnehager etter en konkret vurdering av barnehagens egnethet basert på formål og innhold.

Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid, jf. barnehageloven § 14.

Det anbefales at barnehagemyndigheten kommer tidlig inn i prosessen.

Saksbehandlingstid: cirka to til seks måneder.