For å svare på tilbudet logger du inn i Foresattportalen for barnehage og SFO.

Hva hvis jeg ikke har fått plass på mitt første valg eller har fått plass i en barnehage jeg ikke har søkt til?

Da kan du gjøre ett av to valg:

  • Du kan takke ja til plassen og samtidig stå på venteliste til de barnehagene du har søkt.
  • Du kan takke nei til plassen og stå på venteliste til de barnehagene du har søkt.
    Når du takker nei har du ikke rett til et nytt tilbud om barnehageplass.