Hvis du ikke får ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du etter hovedopptaket kreve skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass.

Dette kan enten gjøres på mail til barnehageopptak eller per post til

Bodø kommune
Postboks 319
8001 Bodø