Hvis du ikke får ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du etter hovedopptaket kreve skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass.

Ønske om begrunnelse sendes via sikker kanal: Kontakt oss - Bodø kommune (bodo.kommune.no)