• Tilbud til de som har søkt før 15.februar sendes ut senest i begynnelsen av april.
  • For søkere som søker barnehageplass utenom hovedopptaket, sendes det svar ved tildeling av plass. Får du ikke tilbud står du fortsatt på søkerlisten og kan få tilbud hvis det er ledig plass i søkt barnehage.