• Vi sender tilbud til din digitale postkasse eller Altinn
  • Du finner også tilbudet ved å logge inn i Foresattportalen for barnehage og SFO.
  • Har du reservert deg mot digital post, vil du få tilbud som brev i posten.
  • Har du ikke norsk personnummer vil du få tilbud som brev i posten.