• Vi sender tilbud til din digitale postkasse eller Altinn
  • Eller du finner det ved å logge inn med ID-porten i Barnehageportalen.
  • Har du reservert deg mot digital post, vil du få tilbud som brev i posten.
  • Har du ikke norsk personnummer vil du få tilbud som brev i posten.