Ved hovedopptaket kan du som søker klage hvis du får avslag om barnehageplass. Du kan også klage hvis du ikke får plass i barnehagen du har søkt som første eller andre valg.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må inneholde den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Det må gå fram at meningen er å påklage vedtaket - ikke bare å beklage det eller kritisere opptaksmyndigheten.

Klagefrist er 3 uker fra du har mottatt avslag eller tilbud om barnehageplass.

Klagen sendes via sikker kanal: Kontakt oss - Bodø kommune (bodo.kommune.no)