Overføringssøknader er bindende. Det betyr at du mister plass i nåværende barnehage hvis du tildeles plass i ny barnehage.

Du skal logge inn i Barnehageportalen før du søker om bytte av barnehage for å sjekke om opplysningene om din familie stemmer.

Du kan sjekke om du har en eksisterende søknad (for eksempel hvis du takket ja/ nei til plass og fortsatt ønsket å stå på venteliste).

Har du en eksisterende søknad vil ikke en ny søknad bli registrert. Du må endre din eksisterende søknad hvis denne ikke er riktig (legge til/ ta bort barnehager, endre ønsket oppstartsdato, legge inn nye kommentarer osv.)

 Ønskes bytte fra en barnehage til en annen skal ordinært søknadsskjema benyttes.

Når bytte av barnehage innvilges:

  • Svar sendes til din elektroniske postkasse eller per post. 
  • Ved tildeling av ny plass, mister du plassen i nåværende barnehage.
  • Hvis du takker nei til den nye plassen, står du uten barnehagetilbud.
  • Oppstart i ny barnehage skjer etter gjeldende oppsigelsestid i fra-barnehagen og etter avtale mellom barnehagene. Les om oppsigelsestid i den enkelte barnehages vedtekter. 

Overføringssøknader behandles ikke i juli og august. Søknader må komme inn i god tid for å kunne behandles innen utgangen av juni. Det er oppsigelsestid i barnehagen du har plass som avgjør når ny plass kan tildeles.