Søknadsfrist hovedopptaket er 15.februar

Du kan søke barnehageplass elektronisk her

For søknader søkt etter fristen, foretas det opptak fortløpende for å fylle eventuelle ledige plasser i barnehagene.

Søknadsproseen er den samme for både kommunale og private barnehager. Du kan velge fire barnehager i søknaden din, barnehagene prioriteres fra en til fire.

Du kan søke om barnehageplass i Bodø kommune uansett hvor i landet du bor, men du må være bosatt i Bodø senest ved oppstart i barnehagen for å kunne få plass.