• Fyller barnet ett år innen utgangen av august har barnet rett til å få plass i en barnehagen i Bodø kommune fra august.
  • Fyller barnet ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har barnet rett på plass i en barnehage i Bodø kommune i løpet av den måneden barnet fyller ett år.
  • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
  • For å ha rett til plass må man ha søkt plass før 15.februar