For å søke om permisjon logger du inn med ID-porten i Barnehageportalen.

  • Det kan gis permisjon for inntil ett barnehageår av gangen.
  • Oppstart etter permisjon vil være i august.
  • Permisjon trer i kraft ut fra barnehagens oppsigelsestid. Se den enkelte barnehages vedtekter.
  • Det innvilges ikke permisjon i perioden 1.mai og ut barnehageåret.
  • Private barnehager kan ha andre permisjonsregler (se barnehagens vedtekter).
  • Styrer i den enkelte barnehage behandler permisjonssøknaden.