Ønsker du å endre størrelse på barnehageplassen, kan du søke ved å logge deg inn med ID-porten i Barnehageportalen.

Styrer i den enkelte barnehage behandler søknaden.