Har du mottatt brev om bekreftelse av barnehagesøknad, logger du inn i Barnehageportalen

For å oppdatere søknaden, må du velge "Endre søknad".

Søker må følge alle steg som vises etter at det er trykket på "Endre søknad". Avslutt med å sende inn den oppdaterte søknaden.

Søker må endre på ønsket startdato dersom denne er tilbake i tid.

Søker vil eventuelt måtte svare på obligatoriske spørsmål i søknaden som ikke er besvart tidligere.