Familier med mer enn ett barn i barnehage betaler mindre. Det trekkes 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to. Barn nummer tre, fire osv. er gratis. 

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon, men pass på at det er den samme foresatte som står oppført som "Foresatt 1" på alle barn i "Foresattportalen for barnehage og SFO".

Oppdages det feil, ta kontakt med barnehagen.