Kommunale barnehager: 

For hel plass betaler du 3000 kroner for oppholdet og 335 kroner for mat per måned. 

For halv plass betaler du 1600 kroner for oppholdet og 250 kroner for mat per måned. 

 

Private barnehager: 

En heltids barnehageplass koster maksimalt 3000 kroner per måned.

Priser for mat i private barnehager finner du på den enkelte barnehages nettside.

 

Du betaler for elleve måneder i året, der juli er betalingsfri hvis barnet har avviklet ferie i henhold til barnehagens vedtekter. 

Familer med lav inntekt kan søke om redusert pris for barnehageplassen i både kommunale og private barnehager.