• Oversikt over barnehagens totalbemanning
  • Oversikt over personalets kompetanse
  • Uttalelse fra samarbeidsutvalget