• Barnehagens plan for å komme i tråd med norm for grunnbemanning

Kommunen er lokal barnehagemyndighet etter barnehageloven § 10.   Kommunaldirektøren for oppvekst- og kulturavdelingen er lokal barnehagemyndighet, og behandler søknader om midlertidig dispensasjon i barnehager. Det er barnehagens eier eller styrer som må søke om dispensasjon.