• Stillingen har vært offentlig utlyst i medier og digitale plattformer der det er naturlig å nå mulige søkere.
  • Utlysningsteksten gir nødvendig informasjon til aktuelle søkere.
  • Kvalifiserte søkere har fått tilbud om stillingen.
  • Det har ikke meldt seg kvalifiserte søkere.
  • Kompetanse og erfaring til den det blir søkt om dispensasjon for.
  • Eier og styrer sin begrunnelse for den de søker om dispensasjon for.
  • Hvor sannsynlig det er at barnehagen vil få ansatt en kvalifisert søker innen rimelig tid.
  • Norskferdigheter.
  • Barnehagemyndighetens generelle risikovurdering av barnehagen.