• Oversikt over totalbemanning
  • Oversikt over barnegruppenes sammensetning og behov
  • Oversikt over personalets samlede kompetanse
  • En uttalelse fra samarbeidsutvalget