• Regelmessig veiledning til den dere søker dispensasjon for
  • Dere må sende inn veiledningsplan før dispensasjon gis. Planen skal inneholde; hvem, hva, når og hvor lenge pr. gang
  • En dispensasjon blir gitt til en bestemt person i en bestemt barnehage
  • Ved gjentatte dispensasjoner over tid, vil det bli krav om å legge ved plan for å komme i tråd med pedagogisk bemanning