• Regelmessig veiledning til den dere søker dispensasjon for.
  • Dere må sende en plan for veiledning til barnehagemyndigheten etter at dispensasjon er innvilget.
  • En dispensasjon blir gitt til en bestemt person i en bestemt barnehage.