Barnehagemyndigheten gjør et skriftlig vedtak når de innvilger eller avslår en søknad om midlertidig dispensasjon. Enkeltvedtak gir begrunnelser for hvorfor søknaden om midlertidig dispensasjon er innvilget, innvilget med vilkår eller avslått. Vilkårene gjelder uavhengig av om det er kommunal eller privat barnehageeier som har søkt om dispensasjon.