Du må dokumentere en søknad om midlertidig dispensasjon. Det er krav til ulike vedlegg avhengig av om du søker etter forskriftens § 2 eller § 3. I søknadsskjemaet finner du informasjon om