Kommunen er lokal barnehagemyndighet etter barnehageloven § 10.  I Bodø kommune er det kommunaldirektøren ved oppvekst- og kultur avdelingen som innvilger søknad om midlertidig dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. Barnehageeier/ styrer kan søke midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning eller midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter. For å søke om dispensasjon må du benytte vedlagte søknadsskjema.