Barnehageeier sender søknad om midlertidig dispensasjon til barnehagemyndigheten når barnehagens tiltak for å oppfylle norm om pedagogisk bemanning (§2 eller §3) ikke har ført frem. Søknaden blir behandlet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser etter § 11 a. Dispensasjonen trer tidligst i kraft fra barnehagemyndighetens vedtaksdato.