Krav til grunnbemanning er en minimumsnorm. Bemanningsnormen gjelder på barnehagenivå. Alle ansatte som jobber direkte med barna i barnehagen teller med ved beregning av grunnbemanning.