Grunnbemanning i barnehagen og dispensasjon fra normen

Krav til grunnbemanning blir regulert gjennom barnehageloven § 26 om grunnbemanning. Barnehage-eier kan ved særlige tilfeller søke kommunen om midlertidig dispensasjon. Barnehagemyndigheten kan innvilge dispensasjon fra kravet for grunnbemanning for inntil ett år.

Krav til grunnbemanning er en minimumsnorm. Bemanningsnormen gjelder på barnehagenivå. Alle ansatte som jobber direkte med barna i barnehagen teller med ved beregning av grunnbemanning.

 

 

Pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehage

Barnehageeier/styrer kan ved særlige tilfeller søke kommunen om midlertidig dispensasjon. Barnehagemyndigheten kan innvilge dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning, eller fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter for inntil ett år, jf. forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.