Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø4,34,53,7
Relasjon mellom barn og voksne4,54,83,4
Barnets trivsel4,74,84,0
Informasjon4,64,83,1
Barnets utvikling4,64,93,7
Medvirkning4,34,83,5
Henting og levering4,74,93,3
Tilvenning og skolestart4,5--
Tilfredshet4,34,62,7