Foreldreundersøkelse
201920202021
Ute- og innemiljø4,64,64,3
Relasjon mellom barn og voksne4,44,84,5
Barnets trivsel4,74,84,7
Informasjon4,54,54,6
Barnets utvikling4,74,74,6
Medvirkning4,54,54,3
Henting og levering4,64,84,7
Tilvenning og skolestart--4,5
Tilfredshet4,74,94,3