Foreldreundersøkelse
202020212022
Ute- og innemiljø4,64,34,5
Relasjon mellom barn og voksne4,84,54,8
Barnets trivsel4,84,74,8
Informasjon4,54,64,8
Barnets utvikling4,74,64,9
Medvirkning4,54,34,8
Henting og levering4,84,74,9
Tilvenning og skolestart-4,5-
Tilfredshet4,94,34,6