SU i Skivik består av foreldrerepresentanter som velges av foreldreråd på høsten og personalrepresentanter som velges av personalet.

Styrer har møteplikt og fungerer og som utvalgets sekretær.

Foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalget er: Hilde-Kristine Steinvik og Line Dreyer Eilertsen.

Leder for samarbeidsutvalget er Hilde-Kristine Steinvik.