SU i Skivik består av foreldrerepresentanter som velges av foreldreråd på høsten og personalrepresentanter som velges av personalet.

Styrer har møteplikt og fungerer og som utvalgets sekretær.

Leder for samarbeidsutvalget er Ann Kristin Pedersen