Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.
 

Foreldreundersøkelse
201920202021
Ute- og innemiljø4,04,04,1
Relasjon mellom barn og voksne4,54,34,4
Barnets trivsel4,84,74,7
Informasjon4,24,14,0
Barnets utvikling4,64,44,5
Medvirkning4,24,04,1
Henting og levering4,44,34,3
Tilvenning og skolestart4,74,44,5
Tilfredshet4,44,34,3