Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.
 

Foreldreundersøkelse
202020212022
Ute- og innemiljø4,04,13,9
Relasjon mellom barn og voksne4,34,44,4
Barnets trivsel4,74,74,7
Informasjon4,14,04,2
Barnets utvikling4,44,54,5
Medvirkning4,04,14,1
Henting og levering4,34,34,2
Tilvenning og skolestart4,44,54,3
Tilfredshet4,34,34,4