Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø4,13,93,9
Relasjon mellom barn og voksne4,44,44,3
Barnets trivsel4,74,74,5
Informasjon4,04,23,9
Barnets utvikling4,54,54,4
Medvirkning4,14,14,0
Henting og levering4,34,24,3
Tilvenning og skolestart4,54,34,2
Tilfredshet4,34,44,3