Barnehagen ble tilknyttet skolen i 2001 og har to avdelinger. På den minste avdelingen har vi barn fra 0-3 år og de øvrige barna på den største avdelingen.

På «storavdelingen» deler vi barnegruppa i to hvor de vekselvis har base inne på avdelingen eller ute i grillhytta. De ukene barna er i grillhytta er det stor fokus på å være ute og det er lagt opp til flere turer i uka.

For øvrig er vi en utebarnehage og så fremt været tillater det er vi ute store deler av dagen, noe som barn og voksne setter stor pris på.