Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920202021
Ute- og innemiljø4,13,84,1
Relasjon mellom barn og voksne4,44,24,7
Barnets trivsel4,84,64,8
Informasjon4,23,84,6
Barnets utvikling4,64,34,8
Medvirkning4,14,04,5
Henting og levering4,34,34,6
Tilvenning og skolestart4,64,24,4
Tilfredshet4,54,14,5