Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
202020212022
Ute- og innemiljø3,84,14,2
Relasjon mellom barn og voksne4,24,74,8
Barnets trivsel4,64,84,9
Informasjon3,84,64,1
Barnets utvikling4,34,84,7
Medvirkning4,04,54,5
Henting og levering4,34,64,5
Tilvenning og skolestart4,24,4-
Tilfredshet4,14,54,8