Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø4,14,23,8
Relasjon mellom barn og voksne4,74,84,2
Barnets trivsel4,84,94,5
Informasjon4,64,13,6
Barnets utvikling4,84,74,2
Medvirkning4,54,53,9
Henting og levering4,64,54,1
Tilvenning og skolestart4,4--
Tilfredshet4,54,84,1