Sentrum barnehage består av to barnehager på ulik lokasjon, Parkveien og Vestbyen. 

Fra august 2024 vil det være drift i avdeling Vestbyen, mens avdelingen Parkveien avvikles.

 

Vi jobber for: 

«En god barndom i sentrum» og «Alle Kan»

Dette er vårt pedagogiske grunnsyn. Det skal gjenspeile barnehagens verdigrunnlag og skal ligge i bunnen for alt arbeidet i barnehagen. Forholdene skal legges til rette slik at alle barn har mulighet til mestring ut fra sine forutsetninger og behov, og få utfordringer som er oppnåelig for den enkelte, samtidig som de får utfordringer å strekke seg etter.

Både barn og personalet skal kunne gå hjem med en god følelse når dagen er slutt. Og foreldrene skal vite at deres barn har fått den omsorg og nærhet som trengs. Barnehagen er preget av et positivt personale, som yter maksimalt for at barna skal ha det best mulig.

Barna får bruke mye tid på å leke og vi liker å være mye ute. Med nærhet til byen bruker vi biblioteket og kulturtilbud hyppig og flere ganger i sensongen busser vi til Maskinisten eller annet turområde litt lengre unna.

Vi utvikler oss stadig for å øke kvalieten og skape et godt og utviklende miljø for barn og personale. Vi jobber for, og er i gang med "Inkluderende barnehage- og skolemiljø". Vi har de siste årene jobbet med ergonomisk pedagogikk, der barns mestring er i fokus. Vi er stolte av å være sertifisert som "Helsefremmende" og "Traikksikker barnehage".