Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Avdeling Parkveien:

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø3,83,84,3
Relasjon mellom barn og voksne4,34,74,3
Barnets trivsel4,44,84,6
Informasjon3,94,14,1
Barnets utvikling4,44,84,6
Medvirkning4,14,24,1
Henting og levering4,04,54,4
Tilvenning og skolestart4,2-4,5
Tilfredshet4,04,34,5

Avdeling Vestbyen:

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø4,24,23,9
Relasjon mellom barn og voksne4,54,54,4
Barnets trivsel4,74,84,6
Informasjon3,94,24,1
Barnets utvikling4,74,64,6
Medvirkning4,34,34,1
Henting og levering4,44,54,1
Tilvenning og skolestart4,44,23,9
Tilfredshet4,44,44,2