Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
202020212022
Ute- og innemiljø4,14,03,9
Relasjon mellom barn og voksne3,94,34,4
Barnets trivsel4,54,74,6
Informasjon3,74,24,2
Barnets utvikling4,14,34,5
Medvirkning3,84,14,0
Henting og levering3,64,14,3
Tilvenning og skolestart-4,3-
Tilfredshet4,04,34,2