Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø4,03,93,8
Relasjon mellom barn og voksne4,34,44,2
Barnets trivsel4,74,64,4
Informasjon4,24,23,4
Barnets utvikling4,34,54,0
Medvirkning4,14,03,8
Henting og levering4,14,34,3
Tilvenning og skolestart4,3-3,8
Tilfredshet4,34,24,1