Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert.

Foreldrerepresentanter i SU: Tina Nordberg Ressheim (leder) og Ray Hardy.

Ansatterepresentanter i SU: Siv Elin Bjørnvåg og Renate Davies.

Leder for SU: Tine Nordberg Ressheim