Rønvik barnehage ble bygget i 2016 og er reist på tomten der Årnesveien barnehage var tidligere. Barnehagen ligger på oversiden av Rønvik skole.
 

Barnehagen har fem avdelinger. To avdelinger for barn fra 3-6 år,  to avdelinger fra 1-3 år og en avdeling der Regnbuen mottaksavdeling holder til. Regnbuen er en del av mottaksapparatet i Bodø kommune. Mer informasjon finner du i årsplanen vår.

I hovedetasjen holder avdelingene Skogen, Berget og Regnbuen til.

I underetasjen holder avdelingene Havet og Bølgen til.  

Storbarnsavdelingene har henholdsvis 18 og 24 barn over 3 år. Småbarnsavdelingene har 9 barn under 3 år på hver avdeling. 

Barnehagen har egne uteareal, ett tilpasset småbarn og ett tilpasset storbarn. Det er mange flotte turmuligheter i barnehagens nærmiljø både til skogen, fjellet, nærliggende lekeplasser og kunstgressbane, som vi benytter oss av ofte.  

Grunnverdiene Rønvik barnehage arbeider ut fra er trygghet, respekt og lek. Disse verdiene ligger til grunn for alt arbeid vi gjør i hverdagen.  Vi har sterkt fokus på barns medvirkning og ergonomi.