Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920202021
Ute- og innemiljø4,24,24,2
Relasjon mellom barn og voksne4,64,74,6
Barnets trivsel4,74,84,7
Informasjon4,24,44,2
Barnets utvikling4,64,74,5
Medvirkning4,14,34,3
Henting og levering4,64,64,4
Tilvenning og skolestart4,84,54,6
Tilfredshet4,64,54,3