Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202020212023
Ute- og innemiljø4,24,24,3
Relasjon mellom barn og voksne4,74,64,7
Barnets trivsel4,84,74,8
Informasjon4,44,24,4
Barnets utvikling4,74,54,7
Medvirkning4,34,34,3
Henting og levering4,64,44,6
Tilvenning og skolestart4,54,64,4
Tilfredshet4,54,34,6