Barnehagen ligger landlig til i nærheten av Rensåsparken og andre turområder som vi besøker på planlagte turdager og spontanturer. 

Dette står vi for:

Våre 4 kjerneverdier er:

  • Trygghet
  • Varme tilstedeværende voksne
  • Blid og positiv
  • Lekende holdning

Lek, glede, latter og humor har en sentral plass i hverdagen i vår barnehage.

Vi ønsker at barnehagen skal være en møteplass der det er naturlig for barna å søke ny kunnskap og forståelse av verden. Vårt mål er at alle skal ha et aktivt forhold til barns læringsprosesser og legge til rette for å ta del i gode læringsprosesser

Rensåsen barnehage har vært med i UDIR sitt satsningsarbeid innen inkluderende skole -og barnehagemiljø ut 2018. Dette er et utviklingsarbeid der barnehagen jobber forebyggende mot mobbing og krenkelser. Vi fortsetter satsningen innad i barnehagen i samarbeid med kommunen.