Samarbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter og to ansatte representanter.

Leder for SU er alltid en fra foreldrene. Styrer er fast medlem, med uttalerett men ikke stemmerett.