Mørkvedmarka barnehage har to avdelinger.

Bikuben er en avdeling med barn fra 1-3 år og Hvitveisen er en avdeling med barn fra 3-6 år.

Barnehagen har et stort uteområde, som gir gode muligheter for allsidige aktiviteter i et kupert terreng.

Rett utenfor gjerdet har vi byens kanskje fineste turområde, som brukes året rundt.

Vi legger vekt på barns medvirkning og ønsker at barna skal få forme sin egen hverdag gjennom opplevelser og erfaringer.

Fokus er sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter som gjør barna «trygge, glade og smarte».