Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø4,14,34,3
Relasjon mellom barn og voksne4,54,64,6
Barnets trivsel4,74,94,8
Informasjon4,04,54,4
Barnets utvikling4,54,94,7
Medvirkning4,14,64,4
Henting og levering4,14,64,5
Tilvenning og skolestart3,94,84,6
Tilfredshet4,34,74,6