Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø3,94,14,3
Relasjon mellom barn og voksne4,64,34,6
Barnets trivsel4,84,74,7
Informasjon4,23,74,3
Barnets utvikling4,64,54,6
Medvirkning4,04,14,1
Henting og levering4,44,14,4
Tilvenning og skolestart4,54,54,7
Tilfredshet4,54,44,6