Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
202020212022
Ute- og innemiljø4,04,44,4
Relasjon mellom barn og voksne4,64,74,6
Barnets trivsel4,94,84,8
Informasjon4,54,34,3
Barnets utvikling4,74,64,7
Medvirkning4,14,34,4
Henting og levering4,54,44,5
Tilvenning og skolestart4,34,64,6
Tilfredshet4,54,64,7