Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Mer utfyllende informasjon finner du på Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelse
202120222023
Ute- og innemiljø4,44,44,6
Relasjon mellom barn og voksne4,74,64,6
Barnets trivsel4,84,84,9
Informasjon4,34,34,5
Barnets utvikling4,64,74,7
Medvirkning4,34,44,4
Henting og levering4,44,54,6
Tilvenning og skolestart4,64,64,7
Tilfredshet4,64,74,8